چهار شنبه, 15 آذر,1402 - پنجشنبه, 16 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
10,000,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
13,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
16,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
19,500,000 ریال

موقعیت کاشانه روشن روی نقشه
کاشان، میدان کمال الملک، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ 31، بن بست خرم