شنبه, 13 خرداد,1402 - یکشنبه, 14 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
15,260,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
25,260,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
28,260,000 ریال

موقعیت داوینکو روی نقشه
ابتدای بانه -ورودی شهر بلوار دانشگاه - هتل داوینکو بانه