دوشنبه, 04 بهمن,1400 - سه شنبه, 05 بهمن,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 29% تخفیف 9,950,000 ریال 7,150,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 54% تخفیف 9,950,000 ریال 4,650,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 29% تخفیف 11,400,000 ریال 8,160,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 24% تخفیف 11,400,000 ریال 8,730,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.