دوشنبه, 01 مرداد,1403 - سه شنبه, 02 مرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 8% تخفیف 39,408,750 ریال 36,550,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 8% تخفیف 39,408,750 ریال 36,550,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 10% تخفیف 50,995,000 ریال 46,250,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 10% تخفیف 50,995,000 ریال 46,250,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.