پنجشنبه, 03 فروردین,1402 - جمعه, 04 فروردین,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 2% تخفیف 14,000,000 ریال 13,800,000 ریال
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
تا 2% تخفیف 12,500,000 ریال 12,300,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 2% تخفیف 14,500,000 ریال 14,350,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 1% تخفیف 17,000,000 ریال 16,850,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 2% تخفیف 17,500,000 ریال 17,300,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.