یکشنبه, 30 مرداد,1401 - دوشنبه, 31 مرداد,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 3% تخفیف 16,900,000 ریال 16,500,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 3% تخفیف 17,900,000 ریال 17,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 3% تخفیف 18,900,000 ریال 18,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 3% تخفیف 19,900,000 ریال 19,500,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.