جمعه, 31 شهریور,1402 - شنبه, 01 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 1% تخفیف 26,500,000 ریال 26,300,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 1% تخفیف 26,500,000 ریال 26,300,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 2% تخفیف 29,500,000 ریال 29,100,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 2% تخفیف 29,500,000 ریال 29,100,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.