دوشنبه, 04 بهمن,1400 - سه شنبه, 05 بهمن,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 7% تخفیف 2,850,000 ریال 2,670,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 8% تخفیف 3,630,000 ریال 3,370,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 6% تخفیف 4,500,000 ریال 4,230,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر ، 2 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 9% تخفیف 6,510,000 ریال 5,960,000 ریال

موقعیت مرجان روی نقشه
مازندران، بابل، بلوار شهید کشور